TripAdvisor Traveler's Choice

INFORMACJA O SPOSOBIE ZŁOŻENIA REKLAMACJI PISEMNEJ

Zgodnie z art. 10. Ustawy o ochronie konsumentów możesz złożyć ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego produktu lub zakupionej usługi pisemnie w siedzibie firmy, pocztą lub e-mailem na adres: Adriatic Sunset doo, Petra Zoranića 2a, 22243 Murter, Republika Chorwacja, e-mail: camprehut@gmail.com

W reklamacji obowiązkowe jest podanie imienia i nazwiska oraz kontaktu w celu doręczenia odpowiedzi. Odpowiedź na złożoną reklamację otrzymasz w formie pisemnej nie później niż 15 dni od dnia otrzymania reklamacji na adres podany w trakcie składania reklamacji.

Rozstrzyganie sporów online

  Warunki - Wszystko